Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kabupaten Sidoarjo

"Ing ngarsa sung tulada
ing madya mangun karsa
tut wuri handayani"

~Ki Hajar Dewantara~